NIE CHCĘ TWEGO BEZPIECZNEGO MILCZENIA, KTÓRE CHRONI KATA…

  • DSC02011
  • DSC02012
  • DSC02017
  • przemoc

NIE CHCĘ TWEGO BEZPIECZNEGO MILCZENIA, KTÓRE CHRONI KATA…

Miało być wyjątkowo, miało w Was obudzić siłę, którą macie w sobie, by w końcu wykrzyczeć STOP!!! NIE PODDAM SIĘ, BĘDĘ O SIEBIE WALCZYĆ!!!

Z takim nastawieniem 3 listopada br. przyszłyśmy z koleżankami do pracy, pełne nadziei, że na spotkanie na które wysłano ponad 50 zaproszeń przyjdzie chociaż połowa osób. Spotkanie prowadziła Sylwia Witkowska z-ca Dyrektora OPS w Sępólnie Kraj.

Miałyśmy się spotkać z osobami, które doświadczają przemocy domowej przyszły 4 kobiety. Dowiedziały się między innymi czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, jakie stosuje nasz umysł zabiegi, by zracjonalizować sobie trudną sytuację i nie dać się ,,zwariować” (wyuczona bezradność, syndrom sztokholmski, syndrom stresu pourazowego), jak skutecznie bronić swoich praw, jak sporządzić indywidualny plan bezpieczeństwa, ale przede wszystkim zachęcałyśmy je do utworzenia grupy wsparcia.

Na spotkaniu obecny był Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Izabela Fröhlke-Zalewska, jednocześnie Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Sępólnie Kraj. Zbysław Prużyński.

Jesteśmy zadowolone z przebiegu spotkania pomimo bardzo małej frekwencji i chociaż sama empatia i szczere chęci nie wystarczą w pracy ,,pomagacza?, dalej będziemy próbowały dotrzeć do osób, które doświadczają przemocy i służyć im jak najlepiej potrafimy, radą, wsparciem i pomocą.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim