Ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji społecznych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Centra opiekuńczo – mieszkalne”

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące utworzenia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w 2021 roku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Centra opiekuńczo – mieszkalne”.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i rozeznanie potrzeb mieszkańców w zakresie utworzenia Centrum opiekuńczo – mieszkalnego.

 

Konsultacje społeczne obejmą obszar całej Gminy Sępólno Krajeńskie. Udział w konsultacjach społecznych mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od 10 do 22 czerwca 2021 roku. Formularze zgłaszania uwag oraz ankieta będą dostępne:

 

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będzie zbieranie opinii i uwag w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej (za pomocą edytowalnego formularza lub ankiety) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ops@ops-sepolno.pl (tytuł e-mail OPS – konsultacje),
  • w formie pisemnej poczta tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, o zachowaniu terminu zgłoszenia opinii i uwag decyduje data wpływu dokumentu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie Gminy Sępólno Krajeńskie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie, stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

  1. Ankieta
  2. Formularz zgłoszenia uwag

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim