Ognisko pt. „Pożegnanie lata”

 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 211
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 217
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 218
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 220
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 221
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 222
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 223
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 226
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 233
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 002
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 003
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 015
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 016
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 017
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 018
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 019
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 021
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 024
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 026
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 030
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 031
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 037
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 038
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 039
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 040
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 044
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 045
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 047
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 048
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 049
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 058
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 061
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 066
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 068
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 070
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 071
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 077
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 082
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 083
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 084
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 085
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 090
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 096
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 099
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 100
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 101
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 104
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 106
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 108
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 110
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 115
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 117
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 120
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 121
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 122
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 127
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 129
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 132
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 136
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 138
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 140
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 141
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 147
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 150
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 154
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 162
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 166
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 172
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 188
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 197
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 215
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 221
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 227
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 235
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 244
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 245
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 248
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 258
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 260
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 265
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 269
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 271
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 272
 • Ognisko 24.09.2011- Razem lepiej 274
 • plakat Razem lepiej
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 001
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 005
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 009
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 010
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 012
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 013
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 015
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 019
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 026
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 027
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 037
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 040
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 041
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 043
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 047
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 050
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 051
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 052
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 055
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 057
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 058
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 060
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 073
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 076
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 077
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 079
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 082
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 095
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 103
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 105
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 113
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 117
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 118
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 119
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 123
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 126
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 128
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 153
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 159
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 163
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 172
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 206
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 207
 • Ognisko 22.10.2011- Razem lepiej 209

logo-pokl-cale

W dniu 24.09.2011 odbyło się ognisko pt. ?Pożegnanie lata?, store thumb w ramach realizacji projektu ?Razem lepiej? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Było to pierwsze z szeregu działań realizowanych w ramach w/w projektu. W ognisku udział wzięły dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Sępólna Krajeńskiego, w wieku od 7 do 19 lat. Dzieci w wieku 7-12 lat wzięły udział w plenerowym konkursie plastycznym. Malowały symbol szczęścia. Pięć z tych prac zostanie nagrodzonych podczas konferencji kończącej projekt w miesiącu grudniu 2011r.
Wszyscy uczestnicy tego spotkania mogli samodzielnie upiec sobie kiełbaskę przy ognisku, które nadzorowała Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim. Dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym otrzymały koszulki z nazwą projektu i logo EFS. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali smycze do kluczy i długopis z logo EFS.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim