Okres zasiłkowy 2016/2017

KOMUNIKAT !

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się dnia 1 listopada 2016 r. przyjmowane będą od dnia 1 września 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

WRZESIEŃ
Poniedziałek, środa, czwartek 9.00 – 13.00
Wtorek 9.00 – 16.00
Piątek 9.00 – 13.00

POZOSTAŁE MIESIĄCE: 

od poniedziałku do piątku 9.00 – 13.00

Druki wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018 są wydawane i przyjmowane od 1 WRZEŚNIA 2017 roku.