Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż w związku z realizacją projektu pt.: „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r. zmianie uległy kursy kompetencyjne oraz kompetencyjno- kwalifikacyjne!

W ramach  Klubu Integracji Społecznej oferujemy:

 

 1. Warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych – komunikacja, asertywność, poszukiwanie pracy,
 2. Spotkania ze specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, pracownikiem socjalnym oraz animatorem,
 3. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:
 4. kurs z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu,
 5. kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 6. kurs opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 7. kurs magazynier- kierowca, operator wózka widłowego,
 8. kurs kroju i szycia,

Dla otoczenia uczestników projektu przewidziano:

 

 1. zabawy sportowe,
 2. wyjazdy na basen,
 3. wyjazdy integracyjne,
 4. zabawy okolicznościowe.

Kwota dofinansowania to: 466.175,00 zł.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim