Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim od 1 kwietnia 2021 roku realizuje projekt pt. „Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim”

Celem projektu jest wdrożenie w oparciu o Program Aktywności Lokalnej w okresie od 1.04.2021 roku do 31.03.2022 roku kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne 30 osób. Projekt dedykowany jest dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie.

W ramach projektu odbywają się następujące działania:

 

  1. Spotkania z coachem.
  2. Spotkania w ramach treningu kompetencji społecznych.
  3. Spotkania z doradcą zawodowym.
  4. Spotkania z psychologiem.
  5. Spotkania z prawnikiem.
  6. Spotkania w ramach grup samopomocowych.
  7. Animacje lokalne.
  8. Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie –REKRUTACJA TRWA!!!

 

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

e-mail: ops@ops-sepolno.pl

tel. 52 388 84 60, tel. 52 388 84 61

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Izabela Fröhlke

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim