Piknik rodzinno-edukacyjny pt. „Bądźmy razem” połączony z obchodami Światowego Dnia Chorych na Alzheimera

Dnia 19 września 2019 roku odbył się piknik rodzinno-edukacyjny pt. „Bądźmy razem” połączony z obchodami Światowego Dnia Chorych na Alzheimera. Piknik realizowano   ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start”, Program Aktywności Lokalnej Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczystość otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Pan Franciszek Lesinski wraz z prowadzącą piknik Panią Dorotą Jędrzejek. Spotkanie zostało rozpoczęta tańcem Polonez przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, do którego przyłączyło się wielu uczestników. Piknik uświetniły występy taneczne i wokalne. Tego dnia byli z nami m.in. osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy wykonali wspólną piosenkę „Jesteśmy tu”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim wykonująca taniec „Belgijka”. Dzieci z Przedszkola nr 2 „Bajka” wykonały kilka piosenek i tańców przygotowanych przez Panią Annę Górniak oraz Ilonę Grubicką. Uczennica Szkoły Podstawowej w Wiśniewie zaprezentowała swoje umiejętności wokalne m.in. w takich utworach jak „Alleluja”, „Chodź pomaluj mów świat”, czy „Na raz, na dwa”.

Oprócz występów artystycznych mogliśmy podziwiać wystawę prac Klubu Integracji Społecznej tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz fantastyczny wernisaż fotografii Pana Andrzeja Ossowskiego pt. „Miasto pod osłoną nocy”, który wszystkich zachwycił.

Podczas całego pikniku na zgromadzonych czekały rozmaite atrakcje: konkursy, gry, zabawy, wesołe miasteczko oraz poczęstunek w postaci grochówki, grilla i ciasta. Czas uczestnikom  spotkania  umilały również wspólne zabawy integracyjne, śpiewanie i tańce.

Podczas pikniku pracownicy Ośrodka Pomocy w Sępólnie Kajeńskim wspólnie Powiatową Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim promowali akcję „Koperty życia” by trafiły do jak największej ilości osób, które w trakcie udzielania pomocy w domu mogą udostępnić swoje dane dotyczące choroby ratownikom a także policjantom.

Gościliśmy również tancerzy ze szkoły tańca „Natural” z Więcborka prowadzonej przez Panią Sandrę Pasieka, którzy przedstawili profesjonalnie zaaranżowany program taneczny, za który bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować, gdyż świetnie uatrakcyjnił piknik.

Bardzo serdecznie dziękujemy zarówno zaproszonym gościom jak i wszystkim uczestnikom i wolontariuszom, którzy zechcieli tego dnia z nami świętować oraz wspierać nasze działania.

Dziękujemy:

  • Pani Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Wiesławie Stafiej oraz wychowawcom i uczestnikom WTZ za przygotowanie części artystycznej;
  • nauczycielom ze Szkoły nr 3 Pani Iwonie Jurek oraz Barbarze Kryza wraz z uczniami;
  • nauczycielkom z Przedszkola nr 2 „Bajka” wychowawcom Pani Annie Górniak oraz Ilonie Grubickiej z przedszkolakami;
  • Komendzie Powiatowej Policji z Sępólna Krajeńskiego;
  • Państwu Jolancie i Michałowi Lica;
  • Panu Andrzejowi Ossowskiemu;
  • Juliannie Górniak uczennicy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie;
  •  Pani Sandrze Pasiaka oraz jej tancerzom;
  • Panu Jackowi Wojtania pracownikowi CKiS z Sępólna Krajeńskiego.

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim