PIKNIK RODZINNO- EDUKACYJNY W RADOŃSKU

 • ops_sepolno_IMG_0598
 • ops_sepolno_IMG_0604
 • ops_sepolno_IMG_0607
 • ops_sepolno_IMG_0610
 • ops_sepolno_IMG_0630
 • ops_sepolno_IMG_0635
 • ops_sepolno_IMG_0636
 • ops_sepolno_IMG_0649
 • ops_sepolno_IMG_0655
 • ops_sepolno_IMG_0684
 • ops_sepolno_IMG_0713
 • ops_sepolno_IMG_0759
 • ops_sepolno_IMG_0804
 • ops_sepolno_IMG_0805
 • ops_sepolno_IMG_0820
 • ops_sepolno_IMG_0823
 • ops_sepolno_IMG_0843
 • ops_sepolno_IMG_0459
 • ops_sepolno_IMG_0462
 • ops_sepolno_IMG_0464
 • ops_sepolno_IMG_0470
 • ops_sepolno_IMG_0473
 • ops_sepolno_IMG_0477
 • ops_sepolno_IMG_0478
 • ops_sepolno_IMG_0484
 • ops_sepolno_IMG_0491
 • ops_sepolno_IMG_0495
 • ops_sepolno_IMG_0496
 • ops_sepolno_IMG_0501
 • ops_sepolno_IMG_0516
 • ops_sepolno_IMG_0532
 • ops_sepolno_IMG_0559
 • ops_sepolno_IMG_0572
 • ops_sepolno_IMG_0582
 • ops_sepolno_IMG_0586
 • ops_sepolno_IMG_0592

Dnia 22 czerwca 2019 roku na terenie Świetlicy Wiejskiej w Radońsku odbył się Piknik Rodzinno- Edukacyjny, którego organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim we współpracy z Sołtysem, Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich
w Radońsku.

Spotkanie to organizowane było w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Mieszkańcy Radońska oraz ościennych miejscowości mieli okazję bezpłatnie skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych podczas pikniku. Były to m.in. poczęstunek w postaci grilla, grochówki, kawy, herbaty, napojów oraz ciasta, popcornu i waty cukrowej. Atrakcji w postaci dmuchanego zamku, konstrukcji zabawowej typu „Małpi gaj” i  karuzeli.

Uczestnicy pikniku mogli posłuchać i obejrzeć wystąpienia muzyczne wykonane przez uczennice Szkoły Podstawowej w Wiśniewie Agaty Krzyżanowskiej, Julianny Górniak i Pani Moniki Basińskiej oraz występy taneczne Zespołu Tańca Ludowego z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie- MODRAKI.

Podczas pikniku uczestnicy brali udział w zabawach przygotowanych przez animatorów były to konkurencje sportowe, puszczanie wielkich baniek mydlanych, malowanie twarzy oraz kręcenie balonów.

Ponadto w czasie pikniku zrealizowano pokaz bezpiecznego zachowania w przypadku spotkania z psem przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim. Dzieci uczestniczące w zabawach mogły również zapoznać się od wewnątrz z radiowozem oraz wozem strażackim.

Nadrzędnym celem organizacji pikniku była integracja społeczności lokalnej. Dzięki pięknej pogodzie oraz mocy atrakcji uczestnikom imprezy dopisywał wspaniały humor oraz uśmiechy na twarzach.

Serdecznie podziękowania kierujemy do przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim za czynny udział w pikniku.

Zapraszamy do fotorelacji.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim