Piknik Rodzinny 10 lipca – Plac Przyjaźni

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, wraz z instytucjami działającymi na terenie gminy Sępólno Krajeńskie na rzecz wsparcia rodziny, w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim”

zaprasza na PIKNIK RODZINNY,

10 lipca, 2021 roku (SOBOTA), GODZINA 14:00

Plac Przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim

Na wszystkich czeka moc atrakcji m.in.: FESTIWAL KOLORÓW, DMUCHANE ZAMKI, KONKURSY Z NAGRODAMI, WATA CUKROWA, POPCORN, GROCHÓWKA, KIEŁBASKI, BUŁECZKI Z SEREREM

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim