Piknik rodzinny na Placu przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim 10-07-2021

W sobotnie popołudnie, 10 lipca 2021 roku, mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego i okolic tłumnie przybyli na Piknik rodzinny, zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach realizacji projektu ,,Programu Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim” przy ścisłej współpracy z instytucjami działającymi na terenie gminy na rzecz rodziny.

Sobota była dniem radości szczególnie dla najmłodszych mieszkańców gminy, dla których przygotowano moc atrakcji takich jak: dmuchane zamki, malowanie paznokci czy włosów, tatuaże, rozbijanie piniaty i wiele, wiele innych. Animatorzy organizowali różnego rodzaju konkurencje, by dzieci, w miłej atmosferze, mogły spędzić czas. Rywalizacja sportowa oraz otrzymane nagrody mobilizowały najmłodszych do aktywnego uczestnictwa. Jak zwykle humory dopisały, a uśmiechy nie schodziły z twarzy.

Żaden z uczestników pikniku nie był głodny, dzięki cateringowi Pani Eweliny Binkowskiej, która przygotowała grochówkę i kiełbaski z grilla. Dostępne były również soki, woda oraz przepyszna drożdżówka.

Piknik rodzinny dofinansowano w ramach realizowanego projektu ,,Programu Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim” z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Mając na uwadze trwające nadal zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 spotkanie odbyło się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wszyscy uczestnicy pikniku mieli do dyspozycji płyn dezynfekujący oraz maseczki.

W sobotnim Pikniku rodzinnym mogło wziąć udział tak wiele osób w związku z nowymi wytycznymi stanowiącymi, iż do limitów obowiązujących podczas imprez, zgromadzeń czy targów nie są wliczane osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 dwoma dawkami preparatów Pfizer, Moderna, AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Ostatnia dawka szczepionki powinna być przyjęta co najmniej 14 dni przed uczestnictwem w Pikniku rodzinnym.

Zapraszamy do fotorelacji…

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim