PIKNIK RODZINNY W KOMIEROWIE POD HASŁEM „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

 • ops_sepolno_20200717_122121
 • ops_sepolno_20200717_122131
 • ops_sepolno_20200717_123212
 • ops_sepolno_20200717_124516
 • ops_sepolno_20200717_124733
 • ops_sepolno_20200717_125159
 • ops_sepolno_20200717_130909
 • ops_sepolno_20200717_131134
 • ops_sepolno_20200717_131207
 • ops_sepolno_20200717_131214
 • ops_sepolno_20200717_131445
 • ops_sepolno_20200717_133543
 • ops_sepolno_20200717_133617
 • ops_sepolno_20200717_134212
 • ops_sepolno_20200717_134950
 • ops_sepolno_20200717_144948
 • ops_sepolno_20200717_145349
 • ops_sepolno_20200717_145414
 • ops_sepolno_20200717_145847
 • ops_sepolno_20200717_151856

Dnia 17.07.2020 r. na terenie świetlicy wiejskiej w Komierowie odbył się piknik rodzinny, którego organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim we współpracy z mieszkańcami Komierowa.

Spotkanie to organizowane było w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Mieszkańcy Komierowa mieli okazję skorzystać z różnych atrakcji przygotowanych podczas pikniku. Były to m.in.: pieczenie kiełbasek na ognisku, różne słodkości, pamiątkowe zdjęcia w własnoręcznie przygotowanej ramie. Nie zabrakło również konkurencji sportowych i niespodzianek przygotowanych przez animatorów – Panią Dorotę i Panią Karolinę, którym serdecznie dziękujemy, ponieważ kolejny raz zapewniły uczestnikom wspaniałą zabawę.

Nadrzędnym celem organizacji pikniku była integracja społeczności lokalnej. Dzięki pięknej pogodzie oraz wspaniałym nastrojom towarzyszącym uczestnikom zabawy, kolejny piknik uważamy za udany.

Spotkanie odbyło się przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych.

Do zobaczenia już niebawem.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim