Piknik rodzinny w Piasecznie

  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.07.07
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.07.30
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.08.06
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.08.32
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.08.53

 

Dnia  18 lipca 2020 roku w Piasecznie, na boisku wiejskim odbył się Piknik rodzinny w ramach spotkania integracyjno-edukacyjnego.  Organizatorami był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim we współpracy z Sołtysem, Kołem Gospodyń Wiejskich z Piaseczna i mieszkańcami. Mając na uwadze trwające nadal zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 spotkanie odbyło się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wspólna zabawa oraz przygotowane atrakcje wywołała uśmiech na niejednej twarzy, poprawiając humor smutasom 😊. Odbył się między innymi mecz piłkarski, atrakcje dla dzieci w postaci dmuchanego zamku, spotkanie oko w oko z alpakami, przejażdżki konne oraz wiele innych niespodzianek mobilizowały uczestników do aktywności.  Humory dopisały, było wesoło, słodko i smacznie 😊.

Spotkanie to realizowane było w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim