Piknik „SIERPNIOWO I KOLOROWO” w Włościborzu

  • ops_sepolno_IMG_5052
  • ops_sepolno_IMG_5054
  • ops_sepolno_IMG_5055
  • ops_sepolno_IMG_5066
  • ops_sepolno_IMG_5069
  • ops_sepolno_IMG_5080
  • ops_sepolno_IMG_5089
  • ops_sepolno_IMG_5095

„PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA – NOWY START” W RAMACH PAL – 15 SIERPNIA 2020

 

Dnia 15 sierpnia 2020 roku przy Świetlicy Wiejskiej w Włościborzu odbył się Piknik pn. „SIERPNIOWO I KOLOROWO”, którego organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

Wakacyjny Piknik dofinansowano w ramach realizowanego projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Spotkanie odbyło się przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych. Podczas pikniku uczestnicy brali udział w zabawach przygotowanych przez animatorów.

Nadrzędnym celem organizacji Pikniku „SIERPNIOWO I KOLOROWO” była integracja społeczności lokalnej. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie oraz mocy atrakcji uczestnikom dopisywał wspaniały humor oraz uśmiechy na twarzach.

Zapraszamy do fotorelacji.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim