Piknik w Lutowie – pn.: „Jak się bawić z coroną?”

  • ops_sepolno_1
  • ops_sepolno_2
  • ops_sepolno_plakat
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-06-22 at 07.48.19
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-06-22 at 07.48.30
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-06-22 at 07.48.43
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-06-22 at 07.48.56
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-06-22 at 07.49.09

Dnia 18 czerwca 2020 roku w Lutowie, na terenie Wiejskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie integracyjno-edukacyjne pn.: „Jak się bawić z coroną?”, którego organizatorami był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim we współpracy z Sołtysem i mieszkańcami Lutowa. Po długiej przerwie w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 i zniesieniu obostrzeń mogliśmy się znowu razem spotkać, oczywiście przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych.

Po długim czasie i w piękną pogodę mieliśmy okazję zjeść kiełbaskę z ogniska, uraczyć się słodkim poczęstunkiem oraz wspólnie z animatorami pofiglować. Jak zwykle humory dopisały, było słonecznie zarówno na niebie jak również w naszych serduchach 😊. Kolejne spotkanie w Lutowie planujemy w lipcu – do zobaczenia 😊.

Spotkanie to realizowane było w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim