Piknik „Witaj Lato !!!” w Wałdowie

  • ops_sepolno_IMG_4836
  • ops_sepolno_IMG_4845
  • ops_sepolno_IMG_4870
  • ops_sepolno_IMG_4941
  • ops_sepolno_IMG_4996
  • ops_sepolno_IMG_5017
  • ops_sepolno_IMG_5021
  • ops_sepolno_IMG_5049

„PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA – NOWY START” W RAMACH PAL – 7 LIPCA 2020

Dnia 7 lipca 2020 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wałdowie odbył się Piknik pn. „Witaj Lato !!!”, którego organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

Wakacyjny Piknik dofinansowano w ramach realizowanego projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start”
w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Spotkanie odbyło się przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych. Podczas pikniku uczestnicy brali udział w zabawach przygotowanych przez animatorów. Były to konkurencje sportowe, puszczanie wielkich baniek mydlanych oraz kręcenie balonów.

Nadrzędnym celem organizacji Pikniku „Witaj Lato !!!” była integracja społeczności lokalnej. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie oraz mocy atrakcji uczestnikom dopisywał wspaniały humor oraz uśmiechy na twarzach.

Zapraszamy do fotorelacji.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim