PILNE!!! Komunikat Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępolnie Krajeńskim w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem.

KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem,

wywołującym chorobę o nazwie COVID-19

W związku z  rozwijającą się epidemią koronawirusa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje o ograniczeniu do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w komórkach organizacyjnych OPS
i prosi o kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAPU bądź poczty elektronicznej.
Jednocześnie informujemy, iż w celu osobistego załatwienia spraw prosimy bezpośrednio kierować się do Sekretariatu – biuro nr 1.

 

KLIENCIE!

Jeśli jesteś chory lub przeziębiony pozostań w domu, by nie zarażać innych. Jeśli masz sprawę pilną – umów się na spotkanie telefonicznie lub drogą mailową.

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sępólnie Krajeńskim
Szkolna 8

89-400 Sępólno Krajeńskie

52 388 84 50

ops@ops-sepolno.pl

ePUAP: OŚRODEK PMOCY SPOŁECZNEJ  (/w4uop48b87/SkrytkaESP)

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim