Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc czerwiec 2018

 

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 1.06.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne
2. 4.06.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
3. 5.06.2018r. 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
4. 6.06.2018r. 10.00-15.00 Wariacje truskawkowe
5. 7.06.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
6. 8.06.2018r. 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
7. 11.06.2018r. 14.00-19.00 Kącik prasowy- przegląd prasy
8. 12.06.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
9. 13.06.2018r. 10.00-15.00 Zdrowie na talerzu -sałatka
10. 14.06.2018r. 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego- dowolne gry
11. 15.06.2018r. 10.00-15.00 Projekcja wybranego filmu
12. 18.06.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
13. 19.06.2018r. 14.00-19.00 Kącik prasowy- przegląd prasy
14. 20.06.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne
15. 21.06.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
16. 22.06.2018r. 10.00-15.00 Pierwszy dzień lata
17. 25.06.2018r. 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
18. 26.06.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie grupy samokształceniowej Spotkanie grupy samokształceniowej 14.00- 16.00
19. 27.06.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne – parówki zapiekane w cieście
20. 28.06.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
21. 29.06.2018r. 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe

 

 

 

 

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim