Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc grudzień 2017

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 1.12.2017 10.00-15.00 Święty Mikołaj- rysunki, opowieści.
2. 4.12.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 1 Zajęcia dla grupy 1 godz. 14.00-16.00
3. 5.12.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 2 Zajęcia dla grupy 2 godz. 14.00-16.00
4. 6.12.2017 10.00-15.00 Zajęcia z rękodzieła
5. 7.12.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 3 Zajęcia dla grupy 3 godz. 14.00-16.00
6. 8.12.2017 10.00-15.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe
7. 11.12.2017 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej Zajęcia dla grupy  godz. 14.00-16.00
8. 12.12.2017 14.00-19.00 Projekcja filmu „Listy do M.”
9. 13.12.2017 10.00-15.00 Zajęcia z rękodzieła
10. 14.12.2017 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie- rozmowy o tradycjach związanych z Świętami Bożego Narodzenia
11. 15.12.2017 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
12. 18.12.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 1 Zajęcia dla grupy 1 godz. 14.00-16.00
13. 19.12.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 2 Zajęcia dla grupy 2 godz. 14.00-16.00
14. 20.12.2017 10.00-15.00 Zajęcia z rękodzieła
15. 21.12.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 3 Zajęcia dla grupy 3 godz. 14.00-16.00
16. 22.12.2017 10.00-15.00 „Hej kolęda, kolęda” – wspólne kolędowanie
17. 25.12.2017 Święto
18. 26.12.2017 Święto
19. 27.12.2017 10.00-15.00 Zajęcia z rękodzieła
20. 28.12.2017 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej Zajęcia dla grupy  godz. 14.00-16.00
21. 29.12.2017 10.00-15.00 Kącik prasowy, przegląd prasy

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim