Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc kwiecień 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 2.04.2018r. Święta Wielkanocne    
2. 3.04.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe  
3. 4.04.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
4. 5.04.2018r. 14.00-19.00 „Ale kino…” – projekcja wybranego filmu  
5. 6.04.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
6. 9.04.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe  
7. 10.04.2018r. 14.00-19.00 Kącik prasowy- przegląd prasy  
8. 11.04.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
9. 12.04.2018r. 14.00-19.00 Czas wolny- planszówki  
10. 13.04.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne- robimy koreczki  
11. 16.04.2018r. 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu  
12. 17.04.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe  
13. 18.04.2018r. 10.00-15.00 Sałatka owocowa- zdrowy deser  
14. 19.04.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne  
15. 20.04.2018r. 10.00-15.00 Przekąska z ciasta francuskiego  
16. 23.04.2018r. 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego- dowolne gry  
17. 24.04.2018r. 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu  
18. 25.04.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
19. 26.04.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie grupy samokształceniowej- PUP Spotkanie 14.00-16.00

Od 16.00 spotkanie przy kawie, gry planszowe

20. 27.04.2018r. 10.00-15.00 Wkrótce Majówka – tradycje 3 maja  
21. 30.04.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe  

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim