Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc LIPIEC 2018 rok

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 2.07.2018 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie. S
2. 3.07.2018 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie – gry planszowe L
3. 4.07.2018 10.00-15.00 Taniec i kuchnia prosto z Gruzji L
4. 5.07.2018 14.00-19.00 Rozmowy na temat wzajemnej pomocy     i  wsparcia. G
5. 6.07.2018 10.00-15.00 Kącik prasowy – przegląd prasy. G
6. 9.07.2018 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu. G
7. 10.07.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego – dowolne gry” L
8. 11.07.2018 10.00-15.00 Muzyczne wspomnienia – z akordeonem w tle G
9. 12.07.2018 14.00-19.00 Wymiana przepisów   i doświadczeń kulinarnych. G
10. 13.07.2018 10.00-15.00 Spotkanie z pracownikiem socjalnym – omówiono zasady korzystania z pomocy społecznej L
11. 16.07.2018 14.00-19.00 Wspólne gry planszowe, przegląd prasy i literatury G
12. 17.07.2018 14.00-19.00 Warsztaty na temat zarządzania budżetem domowym. L
13. 18.07.2018 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne – sałatka szopska. L
14. 19.07.2018 14.00-19.00 Spotkanie grupy samokształceniowej Spotkanie grupy samokształceniowej

14.00 – 16.00 S

15. 20.07.2018 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie, rozmowy na temat dbałości o zdrowie i badań

profilaktycznych.

S
16. 23.07.2018 14.00-19.00 Wspólne gry planszowe, przegląd prasy literatury G
17. 24.07.2018 14.00-19.00 Popołudnie z filmem – projekcja filmu L
18. 25.07.2018 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne – owocowy deser (galaretka z owocami i murzynkami) G
19. 26.07.2018 14.00-19.00 Obchodzimy imieniny – Anna S
20. 27.07.2018 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne – słodkie babeczki S
21. 30.07.2018 14.00-19.00 Wspólne gry planszowe, przegląd prasy literatury G
22. 31.07.2018 14.00-19.00 Pogadanka na temat bezpiecznych wakacji L

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim