Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc listopad 2017

  • ops_sepolno_IMG_3450
  • ops_sepolno_IMG_3453
  • ops_sepolno_IMG_3459
  • ops_sepolno_IMG_3460
  • ops_sepolno_IMG_3469
  • ops_sepolno_IMG_3474

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 2.11.2017 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie – gry planszowe
2. 3.11.2017 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne – wafle na różne

sposoby

3. 6.11.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 1 Zajęcia dla grupy 1 godz. 16.00-18.00
4. 7.11.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 2 Spotkanie grupy 2 godz. 16.00-18.00
5. 8.11.2017 10.00-15.00 Zajęcia z rękodzieła

(ozdoby świąteczne)

6. 9.11.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 3 Zajęcia dla grupy 3 godz. 16.00-18.00
7. 10.11.2017 10.00-15.00 Tradycja Święta Niepodległości – pogadanka na temat znaczenia święta
8. 13.11.2017 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej Spotkanie grupy samokształceniowej godz. 16.00-18.00
9. 14.11.2017 14.00-19.00 Kącik prasowy, gry planszowe,
10. 15.11.2017 10.00-15.00 Zajęcia z rękodzieła (ozdoby świąteczne)
11. 16.11.2017 14.00-19.00 Popołudnie z karaoke
12. 17.11.2017 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne – zdrowie na talerzu
13. 20.11.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 1 Zajęcia dla grupy 1 godz. 16.00-18.00
14. 21.11.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 2 Spotkanie grupy 2 godz. 16.00-18.00
15. 22.11.2017 10.00-15.00 Zajęcia z rękodzieła (ozdoby świąteczne)
16. 23.11.2017 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia – grupa 3 Zajęcia dla grupy 3 godz. 16.00-18.00
17. 24.11.2017 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie – gry planszowe
18. 27.11.2017 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej Spotkanie grupy samokształceniowej godz. 16.00-18.00
19. 28.11.2017 14.00-19.00 Andrzejki w polskiej tradycji – wróżby andrzejkowe
20. 29.11.2017 10.00-15.00 Zajęcia z rękodzieła (ozdoby świąteczne)
21. 30.11.2017 14.00-19.00 Przedświąteczne pierniczenie

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim