Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc listopad 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 3.12.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe
2. 4.12.2018 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
3. 5.12.2018 10.00-15.00 „Dzień piernika”
4. 6.12.2018 14.00-19.00 Mikołajki…
5. 7.12.2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne
6. 10.12.2018 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
7. 11.12.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe
8. 12.12.2018 10.00-15.00 „Wspólne kolędowanie…”
9. 13.12.2018 14.00-19.00 Pogadanka z psychologiem Panią Aleksandrą Nowicką – Martinez
10. 14.12.2018 10.00-15.00 Spotkanie podsumowujące projekt „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”
11. 17.12.2018 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
12. 18.12.2018 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
13. 19.12.2018 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie- rozmowy o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
14. 20.12.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe
15. 21.12.2018 10.00-15.00 Ozdoby świąteczne – rękodzieło
16. 24.12.2018 14.00-19.00 Wigilia – nieczynne
17. 25.12.2018 14.00-19.00 Boże Narodzenie- nieczynne
18. 26.12.2018 10.00-15.00 Drugi Dzień Świąt- nieczynne
19. 27.12.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe
20. 28.12.2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne
21. 31.12.2018 14.00-19.00 Sylwester- nieczynne
 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim