Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc listopad 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 2.11.2018 10.00-15.00 Wspominamy Wielkich Polaków  
2. 5.11.2018 14.00-19.00 Wyjazd do Kina- „Kler”  
3. 6.11.2018 14.00-19.00 Prace manualne – kotyliony na dzień Niepodległości  
4. 7.11.2018 10.00-15.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego- gry planszowe  
5. 8.11.2018 14.00-1900 Zajęcia plastyczne – wykonywanie lampionów ze słoików  
6. 9.11.2018 10.00-15.00 Coś słodkiego…  
7. 12.11.2018 14.00-19.00 Zajęcia z zakresu ergoterapii – masa porcelanowa  
8. 13.11.2018 14.00-19.00 Zajęcia z zakresu ergoterapii – masa porcelanowa  
9. 14.11.2018 10.00-15.00 „Nasze wspomnienia” – Spotkanie seniorów  
10. 15.11.2018 14.00-1900 Grupa samokształceniowa  
11. 16.11.2018 10.00-15.00 Projekcja wybranego filmu  
12. 19.11.2018 14.00-19.00 Prace plastyczne – choinka z płatków kosmetycznych lub folii aluminiowej  
13. 20.11.2018 14.00-19.00 Zajęcia z zakresu ergoterapii – wianki bożonarodzeniowe  
14. 21.11.2018 10.00-15.00 Projekcja wybranego filmu  
15. 22.11.2018 14.00-1900 Zajęcia z zakresu ergoterapii – wianki bożonarodzeniowe  
16. 23.11.2018 10.00-15.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego- gry planszowe  
17. 26.11.2018 14.00-19.00 Prace manualne – ozdoby choinkowe  
18. 27.11.2018 14.00-19.00 Prace manualne – ozdoby choinkowe  
19. 28.11.2018 10.00-15.00 „Andrzejkowe tradycje” – Spotkanie seniorów  
20. 29.11.2018 14.00-1900 Prace manualne – ozdoby choinkowe  
21. 30.11.2018 10.00-15.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego- gry planszowe  

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim