Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc luty 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 1.02.2018r. 14.00-19.00 Projekcja filmu „Bokser”
2. 2.02.2018r 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe 19.00-24.00 zabawa karnawałowa
3. 5.02.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
4. 6.02.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
5. 7.02.2018r. 10.00-15.00 „Dzień włoski – domowe spaghetti”
6. 8.02.2018r. 14.00-19.00 Tłusty czwartek- dzień pączka
7. 9.02.2018r. 10.00-15.00 Rozgrywki w grę Rummikub
8. 12.02.2018r. 14.00-19.00 Dekoracje walentynkowe
9. 13.02.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
10. 14.02.2018r. 10.00-15.00 Walentynki – Romantyczny fast food
11. 15.02.2018r. 14.00-19.00 Rozgrywki w grę Tabbu
12. 16.02.2018r. 10.00-15.00 Projekcja filmu „Tylko mnie kochaj”
13. 19.02.2018r. 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej Spotkanie 14.00-16.00

Od 16.00 spotkanie przy kawie, gry planszowe

14. 20.02.2018r. 14.00-19.00 Projekcja filmu „Gwiezdny pył”
15. 21.02.2018r. 10.00-15.00 Kanapki na wesoło
16. 22.02.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
17. 23.02.2018r. 10.00-15.00 Witaminy, witaminy…- zdrowe sałatki
18. 26.02.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
19. 27.02.2018r. 14.00-19.00 Projekcja filmu „Świadek koronny”
20. 28.02.2018r. 10.00-15.00 Dzień Naleśnika

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim