Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc maj 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 1.05.2018r. Święto Pracy
2. 2.05.2018r. 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
3. 3.05.2018r. Święto Konstytucji 3 maja
4. 4.05.2018r. 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
5. 7.05.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
6. 8.05.2018r. 14.00-19.00 Kącik prasowy- przegląd prasy
7. 9.05.2018r. 10.00-15.00 Projekcja wybranego filmu
8. 10.05.2018r. 14.00-19.00 Czas wolny- planszówki
9. 11.05.2018r. 10.00-15.00 Ulubiona książka- rozmowy, prezentacje, refleksje
10. 14.05.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
11. 15.05.2018r. 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
12. 16.05.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne
13. 17.05.2018r. 14.00-19.00 Dzień krzyżówek
14. 18.05.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne –owocowe koktajle
15. 21.05.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
16. 22.05.2018r. 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego- dowolne gry planszowe
17. 23.05.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne- sernik na zimno
18. 24.05.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
19. 25.05.2018r. 10.00-15.00 Dzień Matki…
20. 28.05.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie grupy samokształceniowej- Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek  „Orchidea” Spotkanie 14.00-16.00

Od 16.00 spotkanie przy kawie, gry planszowe

21. 29.05.2018r. 14.00-19.00 Dzień sąsiada
22. 30.05.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne
23. 31.05.2018r. Święto Boże Ciało

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim