Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc październik 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 1.10.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe
2. 2.10.2018 14.00-19.00 Międzynarodowy Dzień bez przemocy
3. 3.10.2018 10.00-15.00 Kącik prasowy – przegląd prasy
4. 4.10.2018 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
5. 5.10.2018 10.00-15.00 Zajęcia relaksacyjne
6. 8.10. 2018 14.00-19.00 Domowe sposoby walki z przeziębieniem
7. 9.10.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe
8. 10.10.2018 10.00-15.00 „Nie dajmy się depresji” – spotkanie z psychologiem Aleksandra Nowicka – Martinez
9. 11.10.2018 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
10. 12.10.2018 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne – sałatka chińska
11. 15.10.2018 14.00-19.00 Kącik prasowy – przegląd prasy
12. 16.10.2018 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
13. 17.10.2018 10.00-15.00 Ścieżka zdrowia Nording Walking
14. 18.10.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe
15. 19.10.2018 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne – Słodki deser
16. 22.10.2018 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
17. 23.10.2018 14.00-19.00 Zajęcia relaksacyjne
18. 24.10.2018 10.00-15.00 Spotkanie integracyjne z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
19. 25.10.2018 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej
20. 26.10.2018 10.00-15.00 Światowy Dzień Makaronu – robimy spaghetti
21. 29.10.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe
22. 30.10.2018 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
23. 31.10.2018 10.00-15.00 Haloween – ozdoby z dyni

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim