Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc sierpień 2018

Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc sierpień 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 1.08.2018r. 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe  
2. 2.08.2018r. 14.00-19.00 Projekcja filmu „Avatar”  
3. 3.08.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
4.  6.08.2018r. 14.00-19.00 Kącik prasowy, przegląd prasy  
5. 7.08.2018r. 14.00-19.00 Sierpień miesiącem trzeźwości- pogadanka na temat uzależnień  
6. 8.08.2018r. 10.00-15.00 Rozgrywki w wybrane gry planszowe  
7. 9.08.2018r. 14.00-19.00 Dzielimy się przepisami na domowe przetwory  
8. 10.08.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
9. 13.08.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe  
10. 14.08.2018r 14.00-19.00 Projekcja filmu „Bodyguard”  
11. 15.08.2018r. 10.00-15.00 Święto – wolne  
12. 16.08.2018r 14.00-19.00 Kalambury  
13. 17.08.2018r 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
14. 20.08.2018r. 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej Spotkanie z doradcą zawodowym
15. 21.08.2018r 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe  
16. 22.08.2018r. 10.00-15.00 Klub Młodych Twórców- pokazy cyrkowe

Mój Kapelusz- terapia manualna

 
17. 23.08.2018r 14.00-19.00 Kącik prasowy, przegląd prasy  
18. 24.08.2018r 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
19. 27.08.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe  
20. 28.08.2018r 14.00-19.00 Rozmowy dotyczące edukacji, wyprawki szkolnej itp.  
21. 29.08.2018r. 10.00-15.00 Jaka to melodia – śpiewać każdy może…

Mój Kapelusz- terapia manualna

 
22. 30.08.2018r 14.00-19.00 Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu KIS  
23. 31.08.2018r 10.00-15.00 Wspomnienia z wakacji  

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim