Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc styczeń 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 2.01.2018 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, rozmowy na temat Postanowień Noworocznych
2. 3.01.2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne, rękodzieło
3. 4.01.2018 14.00-19.00 Projekcja filmu „Kochaj i Tańcz”
4.  5.01.2018 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne- „Bądź fit, zjedz sałatkę”
5. 8.01.2018 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia- grupa 1 Zajęcia dla grupy 1 godz. 14.00-16.00
6. 9.01.2018 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia- grupa 2 Zajęcia dla grupy 2 godz. 14.00-16.00
7. 10.01.2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne, rękodzieło
8. 11.01.2018 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia- grupa 3 Zajęcia dla grupy 3 godz. 14.00-16.00
9. 12.01.2018 Dzień wolny za 6.01.2018r.
10. 15.01.2018 14.00-19.00 Rozmowy przy kawie, gry planszowe
11. 16.01.2017 14.00-19.00 Projekcja filmu „Nie kłam kochanie”
12. 17.01.2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne, rękodzieło
13. 18.01.2018 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej Zajęcia dla grupy  godz. 14.00-16.00
14. 19.01.2018 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne – „Kanapeczki na karnawał”
15. 22.01.2018 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia- grupa 1 Zajęcia dla grupy 1 godz. 14.00-16.00
16. 23.01.2018 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia- grupa 2 Zajęcia dla grupy 2 godz. 14.00-16.00
17. 24.01.2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne, rękodzieło
18. 25.01.2018 14.00-19.00 Samopomocowa grupa wsparcia- grupa 3 Zajęcia dla grupy 3 godz. 14.00-16.00
19. 26.01.2018 10.00-15.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
20. 29.01.2018 14.00-19.00 Projekcja filmu „Sęp”
21. 30.01.2018 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej Zajęcia dla grupy  godz. 14.00-16.00
22. 31.01.2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne, rękodzieło

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim