Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc wrzesień 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 3.09.2018 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu  
2. 4.09.2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe  
3. 5.09.2018 10.00-15.00 „Porozmawiajmy o zdrowiu”- pogadanka z pielęgniarką środowiskową  
4. 6.09.2018 14.00-19.00 Kalambury..  
5. 7.09.2018 10.00-15.00 Dzień sałatkowy  
6. 10.09. 2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe  
7. 11.09. 2018 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu  
8. 12.09. 2018 10.00-15.00 „Wpływ ruchu na stan zdrowia” – spotkanie z rehabilitantką  
9. 13.09. 2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe  
10. 14.09.2018 10.00-15.00 Szybka przekąska – kanapki  
11. 17.09. 2018 14.00-19.00 Przegląd prasy, spotkanie przy kawie  
12. 18.09. 2018 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej  
13. 19.09. 2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
14. 20.09. 2018 14.00-19.00 Dzień Jesieni  
15. 21.09. 2018 10.00-15.00 „Obchody dnia chorych na Alzheimera” – piknik integracyjny z występami artystycznymi  
16. 24.09. 2018 14.00-19.00 Wspólne spędzanie czasu wolnego, gry planszowe  
17. 25.09. 2018 14.00-19.00 Przegląd prasy, spotkanie przy kawie  
18. 26.09. 2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
19. 27.09. 2018 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu  
20. 28.09. 2018 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne  
21.        

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim