Pluszowy Miś 2016

 • ops_IMG_7289
  Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Marek Tymecki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Małgorzata Burdon, Członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Aleksandra Kowalik, Sekretarz Gminy Sępólno Krajeńskie Pan Dariusz Wojtania, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke, Opieka medyczna Pani Zdzisława Skórczewska, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Pan Marek Chart.
 • ops_IMG_7321
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.
 • ops_IMG_7341
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.
 • ops_IMG_7348
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.
 • ops_IMG_7349
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.
 • ops_IMG_7368
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.
 • ops_IMG_7389
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.
 • ops_IMG_7400
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.
 • ops_IMG_7416
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.
 • ops_IMG_7419
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.
 • ops_IMG_7436
  Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Marek Tymecki, Radna Rady Miejskiej Pani Danuta Wańke, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Kazimierz Jagodziński, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Pani Beata Bukolt
 • ops_IMG_7455
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke
 • ops_IMG_7462
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski
 • ops_IMG_7466
  Zwycięzcy Gminnych Zawodów Pluszowego Misia 2016r. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim wraz z opiekunami
 • ops_IMG_7475
  Gminne Zawody Pluszowego Misia 2016r.

Dnia 12 kwietnia 2016 roku po raz IV odbyły się Gminne Zawody Pluszowego Misia, którego uczestnikami były dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie. Organizatorami tegorocznego turnieju byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski oraz Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

Zawody rozpoczęły się od godz. 9.30. Turniej swoim przemówieniem rozpoczął Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski. Wśród zaproszonych gości pojawili się również Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Kazimierz Jagodziński, Sekretarz Gminy Sępólno Krajeńskie Pan Dariusz Wojtania, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Aleksandra Kowalik, Dyrektor Centrum Sportu
i Rekreacji Pan Marek Chart, Radna Rady Miejskiej Pani Danuta Wańke, Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Marek Tymecki oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych wraz z opiekunami poszczególnych drużyn. Opiekę medyczną nad turniejem sprawowała Pani Zdzisława Skórczewska.

Rywalizacja prowadzona była osobno dla klas I,II oraz III. Każda kategoria wiekowa brała udział w 4 konkurencjach. Prowadzono również klasyfikację generalną szkół. Jak co roku rozgrywkom towarzyszyło mnóstwo zabawy, zdrowej rywalizacji oraz wspaniałej atmosfery. W tegorocznych zawodach o Pluszowego Misia walczyło 168 dzieci przy ogromnym wsparciu kibiców z trybun.

Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa w Wiśniewie w 4 konkurencjach zdobyły po 18 punktów. W celu wyłonienia II miejsca przeprowadzono dodatkową konkurencję, w której lepsi okazali się uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ

 • I miejsce – SP nr 3 w Sępólnie Krajeńskim (61 pkt.)
 • II miejsce – SP Lutowo (59,5 pkt.)
 • III miejsce – SP Zboże (57 pkt.)
 • IV miejsce – SP nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (48,5 pkt.)
 • V miejsce – SP Wiśniewa (42 pkt.)
 • VI miejsce – SP Wałdowo (42 pkt.)
 • VII miejsce – SP Zalesie (26 pkt.)

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie oraz Szkoła Podstawowa w Wałdowie zdobyły łącznie po 42 punkty. O wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej zdecydowała większa ilość pierwszych oraz drugich miejsc we wszystkich konkurencjach.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe pluszowe misie. Medale oraz dodatkowe pluszowe misie otrzymały klasy, które zajęły I,II oraz III miejsce we wszystkich kategoriach. Nagrodę główną ogromnego Pluszowego Misia otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim