Kreatywne warsztaty

 • ops_sepolno_20190521_112435
  zajęcia kulinarne
 • ops_sepolno_20190625_101317
  zajęcia kulinarne
 • ops_sepolno_20190627_111839
  zajęcia kulinarne
 • ops_sepolno_20190627_112501
  zajęcia kulinarne
 • ops_sepolno_20190627_112536
  zajęcia kulinarne
 • ops_sepolno_169
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_172
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_175
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_543
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_564
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_565
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_566
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_693
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_694
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_743
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_750
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_987
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_20190627_110700
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_20190730_120548
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_IMG_9374
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_IMG_9377
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_IMG_9384
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_IMG_9385
  zajęcia manualne
 • ops_sepolno_144
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne
 • ops_sepolno_160
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne
 • ops_sepolno_703
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne
 • ops_sepolno_20190524_104803
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne
 • ops_sepolno_20190606_104410
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne
 • ops_sepolno_20190715_120011
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne
 • ops_sepolno_IMG_20190606_105526800_HDR
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne
 • ops_sepolno_IMG_20190614_115412
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne
 • ops_sepolno_IMG_20190614_121401
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne
 • ops_sepolno_IMG_20190614_121411
  zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne

Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym przyczynia się do poprawy jakości życia!

 

W roku 2019 reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w KIS jest jednym z  elementów działalności naszego Ośrodka, która znacząco uzupełniała pracę socjalną wykonywaną przez pracowników socjalnych na rzecz podopiecznych Ośrodka.

W Klubie prowadzone są kreatywne  warsztaty aktywizujące, integrujące i podnoszące kompetencje społeczne.

Wszystkie działania mają na celu poprawę funkcjonowania uczestników i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Zajęcia integracyjne promują alternatywne formy spędzania czasu  wolnego.

 

,,MY SIĘ W KLUBIE NIE NUDZIMY, ZAWSZE  DOBRZE  SIĘ BAWIMY’’

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim