Pomoc dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych została uruchomiona specjalna linia telefoniczna.
Pod numerem telefonu 52 388 84 50  lub 604 053 421 mogą zgłaszać się osoby, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub nabyciu leków. Zgłoszenia przyjmowane będą przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. W wyjątkowych sytuacjach w godzinach popołudniowych i w weekendy proszę dzwonić pod nr tel. 604 053 421.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przypominam, że najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny oraz zachowanie spokoju. W szczególności apeluję o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim