Pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym.

APEL
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, schorowane, samotne, którym w szczególny sposób mogą zagrażać skutki zimy.

Ważne są wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych np. na działkach, w piwnicach, opuszczonych budynkach.

Posiadając taką wiedzę tut. Ośrodek będzie mógł interweniować, nierzadko ratując życie.

Prosimy o kontakt z numerem: 52-388-84-50 w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30

Jednocześnie informujemy, iż w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy została uruchomiona infolinia 0-800-301-630, pod numerem której osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą również uzyskać pomoc.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim