POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – WSPARCIE DLA POSZKODOWANYCH W WYNIKU NAWAŁNIC

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą
w Więcborku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych, które ucierpiały na skutek nawałnic, które przeszły nad naszym powiatem w dniach 11-12 sierpnia br.

W związku z powyższym niezbędne jest pilne ustalenie potrzeb w następującym zakresie:

  1. ilości osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku nawałnicy,
  2. rodzaju i charakteru powstałych szkód,
  3. określenia ewentualnych potrzeb, w szczególności w zakresie pomocy, o której mowa w art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, między innymi na:
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych utraconych lub zniszczonych,
  • usunięcia powstałych na skutek nawałnic szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych, architektonicznych i transportowych
    w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • finansowanie remontów, readaptacji oraz innej pomocy doraźnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, nr tel. 52 389 85 01, osoba do informacji Pani Małgorzata Jasiniewska.

Podobne informacje