„Popołudnie z sąsiadem i Unią Europejską w Krainie Kwitnącej Wiśni”.

 • DSC02560
  od lewej: Specjalista od spraw nieletnich KPP w Sępólnie Kraj. Krzysztof Milachowski, Z-ca Komendanta KPP w Sępólnie Kraj. Paweł Zawada, Komendant KPP w Sępólnie Kraj. Krzysztof Różański, Dyrektor OPS w Sępólnie Kraj. Izabela Frohlke- Zalewska
 • DSC02566
  uczestnicy festynu
 • DSC02580
  uczestnicy festynu
 • DSC02587
  Dyrektor OPS w Sępólnie Kraj. Izabela Frohlke- Zalewska
 • DSC02594
  uczestnicy festynu
 • DSC02599
  Klub Młodych Twórców przy Stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom
 • DSC02614
  Pokaz ratowania poszkodowanego w wypadku
 • DSC02622
  Pokaz ratowania poszkodowanego w wypadku
 • DSC02636
  Pokaz ratowania poszkodowanego w wypadku
 • DSC02640
  od lewej: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Edwin Eckert, Poseł na Sejm Iwona Kozłowska, Starosta Powiatu Sępoleńskiego Tomasz Cyganek, Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Roman Krzysztofek, Z-ca Dyrektora WORD w Bydgoszczy Antoni Tokarczuk, Z-ca Burmistrza Sępólna Kraj Marek Zieńko, Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej SP w Sępólnie Kraj. Tomasz Kabat, Z-ca Komendanta KPP w Sępólnie Kraj. Paweł Zawada, Komendant KPP w Sępólnie Kraj. Krzysztof Różański
 • DSC02663
  uczestnicy festynu
 • DSC02665
  uczestnicy festynu
 • DSC02695
  uczestnicy festynu
 • DSC02703
  uczestnicy festynu
 • DSC02719
  od lewej: Z-ca Komendanta KPP w Sępólnie Kraj. Paweł Zawada, Z-ca Dyrektora OPS w Sępólnie Kraj. Sylwia Witkowska, Z-ca Dyrektora WORD w Bydgoszczy Antoni Tokarczuk, Dyrektor OPS w Sępólnie Kraj. Izabela Frohlke- Zalewska, Z-ca Burmistrza Sępólna Kraj Marek Zieńko, Komendant KPP w Sępólnie Kraj. Krzysztof Różański
 • DSC02729
  konkurs wiedzy o UE sołtysów
 • DSC02749
  uczestnicy festynu
 • DSC02774
  uczestnicy festynu
 • DSC02777
  uczestnicy festynu
 • plakat twoja

Dnia 15 września 2013 roku w Wiśniewce odbył się festyn rodzinny
?Popołudnie z sąsiadem i Unią Europejską w Krainie Kwitnącej Wiśni?.

Organizatorami festynu byli:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
 • Sołtys oraz Rada Sołectwa Wiśniewki.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w ramach realizacji przez OPS projektu systemowego pn.”Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS oraz ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

W festynie łącznie brało udział przeszło 400 osób. Mieszkańcy Wiśniewki oraz mieszkańcy innych wsi, którym zagwarantowano transport mieli możliwość korzystania nie tylko z bezpłatnego poczęstunku, ale również z wszelkiego rodzaju atrakcji i brania udziału w konkursach.

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim przy udziale Klubu Młodych Twórców działającym przy Stowarzyszeniu ,,Dorośli-Dzieciom? i Straży Pożarnej zaprezentowała ciekawy pokaz ratowania osoby z uszkodzonego podczas wypadku samochodu oraz przeprowadziła debatę społeczną pod hasłem: ,,Włącz trzeźwość i myślenie?.

Szczególnymi gośćmi festynu byli:
Pani Iwona Kozłowska Poseł na Sejm
Pan Tomasz Cyganek Starosta Powiatu Sępoleńskiego
Z-ca Burmistrza Pan Marek Zieńko oraz radni Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego,
Pan Antoni Tokarczuk Z-ca Dyrektora WORD w Bydgoszczy oraz wiele innych osób, które również włączyły się do prowadzonej debaty i oddały swoje cenne głosy dotyczące poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji festynu wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie osobom.

Koordynator projektu
Sylwia Witkowska

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim