Pożegnanie lata Radońsk

 • ops_sepolno_IMG_0937
 • ops_sepolno_IMG_0939
 • ops_sepolno_IMG_0943
 • ops_sepolno_IMG_0948
 • ops_sepolno_IMG_0962
 • ops_sepolno_IMG_0963
 • ops_sepolno_IMG_0970
 • ops_sepolno_IMG_0974
 • ops_sepolno_IMG_0976
 • ops_sepolno_IMG_0992
 • ops_sepolno_IMG_0995
 • ops_sepolno_IMG_0996
 • ops_sepolno_IMG_1008
 • ops_sepolno_IMG_1010
 • ops_sepolno_IMG_1016
 • ops_sepolno_IMG_1017
 • ops_sepolno_IMG_1020
 • ops_sepolno_IMG_1021
 • ops_sepolno_IMG_1025
 • ops_sepolno_IMG_1035
 • ops_sepolno_IMG_1036
 • ops_sepolno_IMG_1038
 • ops_sepolno_IMG_1043
 • ops_sepolno_IMG_1045
 • ops_sepolno_IMG_1046
 • ops_sepolno_IMG_1051
 • ops_sepolno_IMG_1055
 • ops_sepolno_IMG_1060
 • ops_sepolno_IMG_1061
 • ops_sepolno_IMG_1065
 • ops_sepolno_IMG_1083
 • ops_sepolno_IMG_1088
 • ops_sepolno_IMG_1093
 • ops_sepolno_IMG_1100

Dnia 24 sierpnia 2019 roku przy Świetlicy Wiejskiej w Radońsku odbyła się impreza lokalna pn. „POŻEGNANIE LATA”,  której organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim we współpracy z sołtysem oraz Świetlicą Wiejską w Radońsku.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Impreza trwała od 15.00 do 19.00. Podczas niej zgromadzona społeczność aktywnie uczestniczyła w takich atrakcjach jak: konkursy i zabawy muzyczno-taneczne, bański mydlane, przeciąganie liny, wyścigi w spodniach animacyjnych, skoki w workach i wiele innych ciekawych atrakcji. Wszystkie dzieci biorące udział w konkurencjach otrzymały drobne upominki oraz słodycze.

Wolontariusze z Klubu Młodych Twórców w Sępólnie Krajeńskim przez całą imprezę malowali twarze, przygotowywali popcorn i watę cukrową.

Imprezę uświetnił występ dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Radońsku, które przedstawiły wiersze żegnające lato.

Na zakończenie pikniku wspólnie pieczono kiełbaski przy ognisku.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację pikniku serdecznie dziękujemy!!!

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim