Pożegnanie lata

 • ops_sepolno_IMG_5122
 • ops_sepolno_IMG_5131
 • ops_sepolno_IMG_5135
 • ops_sepolno_IMG_5148
 • ops_sepolno_IMG_5151
 • ops_sepolno_IMG_5159
 • ops_sepolno_IMG_5166
 • ops_sepolno_IMG_5168
 • ops_sepolno_IMG_5172
 • ops_sepolno_IMG_5175
 • ops_sepolno_IMG_5181
 • ops_sepolno_IMG_5184
 • ops_sepolno_IMG_5190
 • ops_sepolno_IMG_5191
 • ops_sepolno_IMG_5194
 • ops_sepolno_IMG_5198
 • ops_sepolno_IMG_5208
 • ops_sepolno_IMG_5210
 • ops_sepolno_IMG_5212
 • ops_sepolno_IMG_5217
 • ops_sepolno_IMG_5226
 • ops_sepolno_IMG_5230

23 września przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim pożegnano tegoroczne lato. Piknik Integracyjny zorganizowano w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ,,Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” – Program Aktywności Lokalnej. Organizator imprezy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie mając na uwadze trwające zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 zadbał, aby spotkanie odbyło się przy zachowaniu wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Drodzy goście, można by rzec, iż tradycją stają się nasze wrześniowe spotkania. Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się dziś w takim gronie, choć panująca pandemia spowodowała liczne ograniczenia. Obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na taki rozmach, jak bywało to w latach ubiegłych. Mam jednak nadzieję, iż będziemy się bawić równie dobrze – tymi słowami Aleksandra Pacholczyk, starszy koordynator w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przywitała wszystkich zgromadzonych gości.

Słoneczny, bardzo ciepły wrześniowy dzień sprzyjał zabawie na świeżym powietrzu. Pani Agnieszka Knapik odczytała wiersze własnego autorstwa, a Pan Marcin Berent w swoim skeczu rozbawił zgromadzonych gości. Oprócz występów artystycznych mogliśmy podziwiać wystawę prac Klubu Integracji Społecznej działającego w tutejszym ośrodku.

Podczas całego pikniku na zgromadzonych czekały rozmaite atrakcje: konkursy, gry, zabawy, wesołe miasteczko oraz poczęstunek w postaci grochówki, grilla i ciasta. Czas uczestnikom  spotkania  umilały również wspólne zabawy integracyjne, śpiewanie i tańce.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli tego dnia z nami świętować oraz wspierać nasze działania.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim