Prawo zewnętrzne

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.). http://www.abc.com.pl/serwis/du/2009/0007.htm
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. nr 136, poz. 855 z późn. zm.). http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/0855.htm

 

DODATKI MIESZKANIOWE

 

INNE