„Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do stycznia 2019 roku rozpoczyna realizację projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL

 

Celem projektu jest wdrożenie (w oparciu o PAL) w okresie  od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. kompleksowego i  zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie się społeczne 72 osób,  w tym włączenie 11 osób na rynek pracy.

PAL w ramach zadania zakłada pracę ze społecznością lokalną.

Zgodnie z przeprowadzoną wstępną diagnozą problemów społecznych zaplanowano:

 • Utworzenie Lokalnych Centrów Integracji (LCI), które zostaną utworzone w 4 wybranych miejscach i będą stanowiły miejsca spotkań i realizacji działań dla uczestników i mieszkańców;
 • Organizacja działań animatora i lidera KIS;
 • Organizacja działań asystentów rodziny;
 • Organizacja uczestnictwa w grupach samopomocowych;
 • Organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych;
 • Organizacja poradnictwa specjalistycznego;
 • Praca socjalna;
 • Kursy i szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym;
 • Usługi wspierające aktywizację zawodową;
 • Zajęcia w pomieszczeniach KIS;

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Sępólno Krajeńskie o będzie obejmował:

 • Sępólno Krajeńskie (miasto)
 • Lutowo
 • Radońsk
 • Komierowo
 • Wałdowo
 • Piaseczno
 • Włościbórz

 

 ZAPRASZAMY !!!

 

Wszelkie informacje uzyskają Państwo

pod nr tel. 52 388 84 50, 52 388 84 56, 52 388 84 58, 52 388 84 66 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, biuro nr 2, 2a i 13

 

Wkład Funduszy Europejskich 985.943,14 zł.

Wartość projektu 1.159.933,65 zł.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim