Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018.

 

Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 • 1268,00 zł (netto) w przypadku samotnie gospodarującej,
 • 1028,00 zł (netto) w przypadku na osobę w rodzinie.

Ilość artykułów spożywczych na osobę w rodzinie jest określona normami zawartymi w Podprogramie 2018.

 

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogram 2018

 1. Artykuły warzywne i owocowe
 • groszek z marchewką 3,60 kg
 • fasola biała 3,60 kg
 • koncentrat pomidorowy – 1,60 kg
 • buraczki wiórki – 1,05 kg
 • powidła śliwkowe – 1,80 kg
 1. Artykuły skrobiowe
 • makaron jajeczny – 4,5 kg
 • makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg
 • ryż biały – 3 kg
 • kasza gryczana – 1,5 kg
 • herbatniki maślane – 0,8 kg
 1. Artykuły mleczne
 • mleko UHT – 7 l
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg
 1. Artykuły mięsne
 • szynka drobiowa – 3 kg
 • szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg
 • pasztet  wieprzowy – 0,64 kg
 • kabanosy wieprzowe – 0,36 kg
 • filet z makreli w oleju – 1,7 kg
 1. Cukier
 • cukier biały – 4 kg
 • miód nektarowy wielokwiatowy – 0,4 kg
 1. Tłuszcze
 • olej rzepakowy – 4 l
 1. Dania gotowe
 • gołąbki w sosie pomidorowym – 1,6 kg

 

 

Środki towarzyszące

 

 1. Organizacje realizujące dystrybucję artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą także działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego miedzy innymi :
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (min. nauka tworzenia i realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem dochodów rodziny w tym artykułów spożywczych w ramach PO PŻ);
 • warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych;

 

 1. Organizacje przekazujące artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących mogą również prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (np. zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzającego do wyjścia z ubóstwa, tworzenie grup wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji);
 • zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych dla osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

 

W miesiącu sierpniu 2018 r. zapraszamy do zgłoszenia się do pracowników socjalnych w celu kwalifikacji do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim