Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

logo_przemoc

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca sierpnia 2016r. kontynuuje realizuję projektu, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w Warszawie pod nazwą „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!  w wysokości 29.000,00 zł. Głównym założeniem projektu jest  zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież
z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Naszym celem jest zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz wskazanie jak spędzać czas wolny, rozwijać się, bawić, rywalizować bez wchodzenia  w konflikty w zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

W miesiącu wrześniu 2016r. i październiku 2016r. odbyły się trzy imprezy rekreacyjne wraz z happeningami w następujących szkołach: Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim (z przejściem na plażę miejską), Zespół Szkół w Lutowie oraz Zespół Szkół w Wałdowie. Uczniowie szkół oraz członkowie Klubu Młodych Twórców działającego przy Stowarzyszeniu „DOROŚLI-DZIECIOM” zaprezentowali przygotowane przez siebie występy artystyczne oraz happening „Zatrzymaj się i pomyśl”, których głównym przesłaniem była  problematyka przemocy. Happening poprzez swoją dramaturgię pozwolił na uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa wynikającego z przemocy wobec rówieśników oraz braku reakcji na przemoc wobec innych.

Jednym z elementów każdego spotkania była również debata dot. przemocy i narkomanii, w której czynnie uczestniczyła zgromadzona młodzież.

Do młodych ludzi nie przemawiają „suche” prelekcje, przemówienia, ponieważ mają z nimi do czynienia na co dzień. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie potrzebują silniejszych bodźców, a takie gwarantował im happening.

Dalszym etapem realizacji projektu są przygotowania do spektaklu teatralno-muzycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych „Nie chcę Twego milczenia”. W miesiącu wrześniu ogłoszono również konkurs plastyczny dla szkół z terenu gminy Sępólno Krajeńskie oraz zakupiono materiały do zajęć
z rękodzieła, które odbywać się będą w świetlicach wiejskich w: Wysokiej Krajeńskiej, Iłowie i Kawle.

Dnia 28 października 2016r. odbył się jednodniowy wyjazd do Zajazdu w Fojutowie dla 40 dzieci  i młodzieży z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. Główną atrakcją było zwiedzanie akweduktu po wyznaczonej trasie, spacerowanie górą wzdłuż kanału,  a następnie przekroczenie go po drewnianym mostku. Po spacerze uczestnicy mieli możliwość skorzystania z pływania na krytym basenie oraz miały zapewniony obiad i deser.

Pozyskane środki finansowe wzbogacą działania Gminy Sępólno Krajeńskie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zmierzające do zwiększenia współpracy pomiędzy instytucjami na co dzień zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania zawarte w projekcie mają na celu dotarcie do szerszej grupy odbiorców z ciekawym, niekonwencjonalnym przekazem co jednocześnie zwiększy szansę na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sępólnie Krajeńskim

Izabela Fröhlke

 

 

 

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim