Projekt socjalny „Seniorzy Bliżej Nas”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizuje projekt socjalny pod nazwą „Seniorzy Bliżej Nas”.

Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2020 roku dla seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób starszych w naszym lokalnym środowisku. W ramach projektu odbywają się cykliczne spotkania tematyczne, których celem jest integracja, akceptacja oraz profilaktyka osób starszych.

Spotkania organizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolna 8, sala nr 5.

Wszelkich informacji na temat projektu socjalnego udziela: Andżelika Kubicka tel. 052-388-84-60

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim