Przegląd zajęć prowadzonych w „Klubie Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” w listopadzie 2017r/

 • ops_sepolno_IMG_3530
 • ops_sepolno_IMG_3563
 • ops_sepolno_IMG_3568
 • ops_sepolno_IMG_3643
 • ops_sepolno_IMG_3942
 • ops_sepolno_IMG_3946
 • ops_sepolno_IMG_3979
 • ops_sepolno_IMG_3981
 • ops_sepolno_IMG_3993
 • ops_sepolno_IMG_3999
 • ops_sepolno_IMG_4001
 • ops_sepolno_IMG_4007
 • ops_sepolno_IMG_4009
 • ops_sepolno_IMG_4022
 • ops_sepolno_IMG_4025

Zajęcia:

 

 • Zajęcia z rękodzieła – ozdoby świąteczne,
 • Tradycja Święta Niepodległości,
 • Spotkania samopomocowych grup wsparcia,
 • Przedświąteczne pierniczenie,
 • Spotkania przy kawie – gry planszowe.

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim