PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!

 

logo_przemoc

 

Projekt współfinansowany

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

„PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!”

 

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca sierpnia 2016r. realizuje projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pod nazwą  „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!”  w wysokości 29.000,00zł. Głównym założeniem projektu jest  zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Naszym celem jest zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz wskazanie jak spędzać czas wolny, rozwijać się, bawić, rywalizować bez wchodzenia  w konflikty w zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Projekt obejmuje działania w okresie od miesiąca sierpnia 2016r.
do miesiąca grudnia 2016r. tj:

  1. Happening – „Zatrzymaj się i pomyśl”
  2. Spektakl teatralno-muzyczny „Nie chcę Twego milczenia”
  3. Konkurs plastyczny „Nie oddam swojej mocy PRZEMOCY”
  4. Turniej piłki siatkowej dla gimnazjalistów
  5. Jednodniowy wyjazd do zajazdu agroturystycznego w Fojutowie
  6. Zajęcia z rękodzieła.

Pozyskane środki finansowe wzbogacą działania Gminy Sępólno Krajeńskie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zmierzające do zwiększenia współpracy pomiędzy instytucjami na co dzień zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania zawarte w projekcie będą miały na celu dotarcia do szerszej grupy odbiorców z ciekawym, niekonwencjonalnym przekazem co jednocześnie zwiększy szansę na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży zagrożonych  i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim
Izabela Fröhlke

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski