Przetargi i zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na organizację obsługi dwóch imprez lokalnych – pikników rodzinnych dla uczestników Projektu „Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim” nr OPS.WR.271.3.3.2021 z dnia 18.06.2021 r.


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkolenia oraz kursu dla uczestników Projektu „Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim”   nr OPS.WR.271.3.2.2021 z dnia 17.06.2021


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradztwa, szkoleń oraz kursu dla uczestników Projektu „Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim”   nr OPS.WR.271.3.1.2021 z dnia 21.04.2021


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi  w postaci zorganizowania: szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej rozszerzonego dla uczestników projektu „Program Aktywizacja  i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL


Zapytanie ofertowe – Świadczenia usługi w postaci zorganizowania: kursu prawa jazdy kat. B, grupowego doradztwa zawodowego, szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej rozszerzonego dla uczestników projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.8.2020


Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie oraz na świadczenie usług restauracyjnych polegających na sporządzaniu i wydawaniu posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu indywidualnego i grupowego oraz szkoleń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach realizowanego projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Zapytanie ofertowe na usługi transportowe – załadunek, przywóz i rozładunek artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2020 OPS.WR.271.1.7.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE „Lider Lokalnego Centrum Integracji w Wałdowie” dla uczestników projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.7.2020


Zapytanie ofertowe „Lider Lokalnego Centrum Integracji” dla uczestników projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.7.2020


Zapytanie ofertowe na organizację obsługi imprez lokalnych – pikników rodzinnych dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w postaci zorganizowania czterech kursów zawodowych tj.: kurs robotnik budowlany, kurs piekarz/cukiernik, kurs kroju i szycia, kurs fryzjerstwa dla uczestników projektu „Program Aktywizacja  i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL.


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu indywidualnego i grupowego, szkoleń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oraz wsparcia doradcy zawodowego w ramach realizowanego projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój OPS.PS.271.1.13.2020 12.06.2020


Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi w postaci zorganizowania sześciu jednodniowych wycieczek integracyjno-edukacyjnych do Chojnic, Bydgoszczy, Szymbarku, Torunia, Gdańska/Sopotu dla uczestników projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL oraz osób z otoczenia


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu indywidualnego i grupowego, szkoleń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oraz wsparcia doradcy zawodowego w ramach realizowanego projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój OPS.PS.271.1.11.2020


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie sześciu jednodniowych wycieczek. OPS.WR.271.2.3.2020- aktualizacja 16.03.2020


Zapytanie ofertowe na nocleg i wyżywienie w ramach realizowanego projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój OPS.PS.271.1.10.2020


Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli recepcyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach realizowanego projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego !” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój OPS.PS.271.1.2.2020


Plan zamówień o udzielenie zamówień publicznych na 2020


ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby działań realizowanych w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.2.2020 10.01.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE „Liderzy Lokalnych Centrów Integracji” OPS.WR.271.2.1.2020 10.01.2019


Ośrodek Pomocy Społecznej: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ORAZ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi


Ośrodek Pomocy Społecznej: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ORAZ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Zapytanie ofertowe na usługi transportowe – załadunek, przywóz i rozładunek artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2019


Zapytanie ofertowe na usługi transportowe – załadunek, przywóz i rozładunek artykułów spożywczych nie wymagających warunków chłodniczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2019


Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (doposażenie LDI) w ramach realizowanego projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.21.2019 25.10.2019


Zapytanie ofertowe przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji osobistych dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Star” w ramach PAL. OPS.WR.271.2.20.2019 08.10.2019


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji osobistych dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Stary” w ramach PAL OPS.WR.271.19.2019 10.09.2019


Zapytanie ofertowe „Realizacja usługi transportowej” dla uczestników projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.18.2019 04.09.2019


Zapytanie ofertowe przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.17.2019 02.09.2019


Zapytanie ofertowe organizacja obsługi imprez lokalnych dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.15.2019


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Liderów Lokalnych Centrów Integracji dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL. OPS.WR.271.2.14.2019 14.05.2019


Zapytanie ofertowe „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby działań realizowanych w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.16.2019


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL. OPS.WR.271.2.9.2019 – aktualizacja 26.04.2019


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Liderów Lokalnych Centrów Integracji dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL. OPS.WR.271.2.14.2019


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług animatora lokalnego dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL. OPS.WR.271.2.8.2019


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług animatora lokalnego dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL. OPS.WR.271.2.7.2019


Zapytanie ofertowe „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby działań realizowanych w Klubie Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.13.2019


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL. OPS.WR.271.2.10.2019


Zapytanie ofertowe Dostawa różnych artykułów spożywczych na potrzeby imprez integracyjnych w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.6.2019


Zapytanie ofertowe przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.9.2019


Zapytanie ofertowe usług animatora lokalnego dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.8.2019


Zapytanie ofertowe usług animatora lokalnego dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL OPS.WR.271.2.7.2019


Plan zamówień o udzielenie zamówień publicznych na 2019


Zapytanie ofertowe na usługi transportowe – załadunek, przywóz i rozładunek artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2018


Zapytanie ofertowe na usługi transportowe – załadunek, przywóz i rozładunek artykułów spożywczych nie wymagających warunków chłodniczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2018


Ośrodek Pomocy Społecznej: ORGANIZACJA, PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH, SPOTKAŃ GRUPOWYCH I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Plan zamówień o udzielenie zamówień publicznych na 2018


Ośrodek Pomocy Społecznej: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ORAZ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Ośrodek Pomocy Społecznej: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ORAZ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Ośrodek Pomocy Społecznej: ORGANIZACJA, PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH, SPOTKAŃ GRUPOWYCH I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Ośrodek Pomocy Społecznej: ORGANIZACJA, PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH, SPOTKAŃ GRUPOWYCH I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Usługi transportowe – załadunek, przywóz i rozładunek artykułów spożywczych  nie wymagających warunków chłodniczych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  – Podprogram 2017.


Usługi transportowe – załadunek, przywóz i rozładunek artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  – Podprogram 2017


Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt.: „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”. -zakup mebli kuchennych 22.06.2017


Ośrodek Pomocy Społecznej: ORGANIZACJA, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POGOTOWIE ASYSTENCKIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM” ORAZ POJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM”


Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt.: „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”. -zakup mebli kuchennych


Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt.: „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”. -drobne prace remontowe


Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt.: „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”. – świadczenie usług szkoleniowych na potrzeby szkolenia kandydatów  (10 osób) na Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.


Sępólno Krajeńskie: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ORAZ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 


Sępólno Krajeńskie: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ORAZ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Zapytanie ofertowe na usługi transportowe – załadunek, przywóz i rozładunek artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2016


Zapytanie ofertowe na usługi transportowe – załadunek, przywóz i rozładunek artykułów spożywczych nie wymagających warunków chłodniczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2016


Sępólno Krajeńskie: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer ogłoszenia: 324346 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Numer ogłoszenia: 323552 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer ogłoszenia: 254683 – 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Numer ogłoszenia: 253633 – 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!

Numer ogłoszenia: 155634 – 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: Organizacja i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!

Numer ogłoszenia: 146722 – 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Numer ogłoszenia: 271839 – 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer ogłoszenia: 271387 – 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!

Numer ogłoszenia: 128547 – 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!

Numer ogłoszenia: 85527 – 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!

Numer ogłoszenia: 77173 – 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE TRENINGÓW, WARSZTATÓW ORAZ KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!

Numer ogłoszenia: 66245 – 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Numer ogłoszenia: 61287 – 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


W nawiązaniu do otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim nie dokonał wyboru ofert ze względu na brak oświadczeń oferentów o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.


Otwarty konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie


Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.12.2011


Sępólno Krajeńskie: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Sępólno Krajeńskie

Numer ogłoszenia: 238560 – 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Rozstrzygnięcie przetargu Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Sępólno Krajeńskie: Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu !!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 59740 – 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.7.2011


Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.6.2011


Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.5.2011


Zapytanie ofertowe nr 2


Zapytanie ofertowe nr 1


Rozstrzygnięcie przetargu na: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych

Numer ogłoszenia: 244330 – 2010


Sępólno Krajeńskie: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych Numer ogłoszenia: 244330 – 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim