RAPORT PODUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE

Przedmiotem konsultacji społecznych była diagnoza potrzeb i założeń projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Daj sobie szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie diagnozy potrzeb i założeń projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Daj sobie szanse”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszone zostało poprzez:

  • umieszczenie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w zakładce Aktualności.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach 16.08.2013 r. – 02.09.2013 r. Mieszkańcy mogli przekazywać swoje opinie, uwagi, propozycje drogą pocztową, mailową (ops@ops-sepolno.pl) lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (pok. Nr 2).

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne opinie, uwagi czy propozycje.

 

Podobne informacje