Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

popz

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Osoby i rodziny, które pragną skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu FEAD, Podprogram 2016 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a w szczególności jej art. 7. Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150% ):

 • 951,00 zł dla osoby samotnej,
 • 771,00 zł dla jednego członka w rodzinie

 

Przekroczenie powyższych kwot automatycznie wykluczy beneficjenta z   przyznania pomocy w formie paczki żywnościowej.

 

W celu uzyskania skierowania do powyższego Programu należy zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Osoby, które nie korzystają z pomocy tut. Ośrodka są zobligowane do dostarczenia dokumentów potwierdzających sytuację dochodową rodziny.

Skierowanie do odbioru żywności jest ważne na czas trwania Podprogramu 2016, tj. do 30 kwietnia 2017 roku. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej osoby lub rodziny są one zobowiązane zgłosić ten fakt niezwłocznie pracownikowi socjalnemu.

Asortyment – Podprogram 2016:

 • Makaron jajeczny
 • Ryż biały
 • Herbatniki
 • Mleko UHT
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający
 • Groszek z marchewką
 • Fasola biała
 • Koncentrat pomidorowy
 • Powidła śliwkowe
 • Gulasz wieprzowy z warzywami
 • Filet z makreli w oleju
 • Szynka drobiowa
 • Cukier biały
 • Olej  rzepakowy

Wszelkie informacje dotyczące powyższego Programu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 lub pod nr telefonu (052)  388 84 50.

Podobne informacje