Rekrutacja do projektu trwa

REKRUTACJA DO PROJEKTU !!!

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA KURSY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

realizuje projekt
„Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające w wieku aktywności zawodowej tj:

  • Osoby bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy)
  • Osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane w urzędzie pracy)

 

W ramach  Klubu Integracji Społecznej oferujemy:

  1. Spotkania ze specjalistami – psychologiem i coachem
  2. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:
  • kurs z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu
  • kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
  • kurs kompetencyjny „kroju i szycia”
  • kurs kompetencyjny „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”
  • kurs kwalifikacyjno-kompetencyjny „Magazynier – kierowca, operator wózka widłowego”

Powyższe kursy są zgodne z analizą zawodów deficytowych i będących w równowadze na terenie powiatu sępoleńskiego

 

Dla otoczenia uczestników projektu przewidziano:

  • wyjazdy integracyjne

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.

ZAPRASZAMY !!!

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 52 388 84 50, 52 388 84 56, 52 388 84 58 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, biuro nr 2, 2a i 13

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim