REKRUTACJA DO PROJEKTU !!!

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim od kwietnia 2017 roku realizuje projekt  „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające w wieku aktywności zawodowej tj:

 • Osoby bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy)
 • Osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane w urzędzie pracy)

 

W ramach  Klubu Integracji Społecznej oferujemy:

 1. Spotkania ze specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, pracownikiem socjalnym oraz animatorem.
 2. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:
 • kurs z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu
 • kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • kurs kompetencyjny „kroju i szycia”
 • kurs kompetencyjny „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”
 • kurs kwalifikacyjno-kompetencyjny „Magazynier – kierowca, operator wózka widłowego”

Powyższe kursy są zgodne z analizą zawodów deficytowych i będących w równowadze na terenie powiatu sępoleńskiego

Kursy rozpoczną się w drugiej połowie maja 2018r.

Dla otoczenia uczestników projektu przewidziano:

 • zabawy sportowe
 • wyjazdy integracyjne

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się dnia 10 maja 2018 roku o godz. 10.00 w sali nr 5 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim,  ul. Szkolna 8

Wszelkie informację uzyskają Państwo pod nr tel. 52 388 84 50, 52 388 84 56, 52 388 84 58

Podobne informacje