Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”

Przed wszczęciem postępowania obowiązkiem Zamawiającego jest oszacowanie wartości zamówienia.

W celu poznania cen rynkowych tego zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia.

Prosimy o podanie ceny wg poniższej formuły:

 

Część 1: Terapia psychologiczna

 1. Liczba uczestników terapii – 45 osób.
 2. Czas trwania terapii – łącznie 540 godzin zegarowych,
  12 spotkań po 1 godzinie z przeznaczeniem na 1 uczestnika, udział psychologa w 2 zabawach integracyjnych dla uczestników i ich otoczenia
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia:
 • przeprowadzenie wywiadu celem rozpoznania ogólnej struktury osobowości, statusu społecznego, rodzinnego i osobistego beneficjenta,
 • zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania beneficjentów w podstawowych obszarach aktywności życiowej: w rolach społecznych, zawodowych i rodzinnych,
 • rozpoznanie napięcia emocjonalnego w sytuacji stresu (wykształcenie postawy asertywnej, wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością),
 • zwiększenie świadomości swoich praw osobistych i możliwości ich realizowania,
 • opis zasobów uczestnika, jego barier i ograniczeń, wyzwań
 • opis planowanych od osiągnięcia w wyznaczonych terminach celów wraz z dokładnym uzasadnieniem założeń.
Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
45        

 

Część 2 Terapia rodzinna lub mediacja

1.Liczba uczestników terapii  –  45 osób.

 1. Czas trwania terapii – 100 godzin
 2. Terapia rodzinna lub mediacja powinna obejmować m.in. następujące zagadnienia:
  • Analiza indywidualna sytuacji danej rodziny objętej terapią,
  • Tematami rozmów mogą być m.in. kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje w rodzinie, z którymi borykają się jej członkowie, a które mają wpływ na to jak funkcjonują ze sobą i jak się ze sobą czują.
  • poprawa kontaktu rodziców ze swoimi dziećmi, poszukaniu lepszych rozwiązań kłopotów wychowawczych,
  • pomoc w zrozumieniu przez dzieci intencji zachowań rodziców.
Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
45        

 

Część 3: Warsztaty z dietetykiem

 1. Liczba uczestników warsztatów – 45 osób.
 2. Czas trwania warsztatów – 3 grupy po 15 osób x 30 godzin na grupę, łącznie 90h (5h w miesiącu / grupa).
 3. Warsztaty z dietetykiem powinny obejmować m.in. następujące zagadnienia:
 • Wykład o zasadach zdrowego żywienia, prawidłowych
 • Komponowanie prawidłowego dobowego jadłospisu na podstawie piramidy zdrowego żywienia.
 • Analiza składu ciała, wyznaczanie zakresu prawidłowej masy ciała i dobowego zapotrzebowania energetycznego dla wszystkich chętnych.
 • Wybieranie zdrowych produktów – czym się kierować, które informacje na etykietach są ważne.
 • Omówienie poszczególnych grup produktów z piramidy zdrowego żywienia i prezentacja produktów, które warto wybierać.
 • Komponowanie prostych posiłków do pracy.
 • Przykładowe aranżacje prostych jadłospisów (z pomysłami na potrawy).
 • Porównanie kaloryczności fast foodów i innych dań restauracyjnych ze zdrowymi posiłkami (na przykładach).
Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
45        

 

Cześć 4 Zajęcia z animatorem

 1. Liczba uczestników zajęć – 45 osób
 2. Czas trwania zajęć – 2 h zegarowe / na 1 grupę średnio od 2 do 3 spotkań na miesiąc, 64 spotkania po 2h, łącznie 128h (3 grupy po 15 osób), średni 10h w miesiącu
 3. Zajęcia z animatorem powinny obejmować m.in. następujące zagadnienia:
  • realizacja zajęć sportowych,
  • realizacja zajęć z rękodzieła,
  • realizacja zabaw sportowych uczestników z otoczeniem / 45 osób
Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
45        

 

Część 5 Spotkania z coachem

 1. Liczba uczestników terapii – 45 osób.
 2. Czas trwania terapii – łącznie 3h zegarowe/ na 1 osobę, tj. 3 spotkania po 1 godzinie z przeznaczeniem na 1 uczestnika,
 3. Spotkania z coachem powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia:
 • ukierunkowanie uczestnika na lepsze rozumienie siebie, rozwój osobisty, rozwiązywanie trudności i/lub realizowanie założonych celów.
Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
45        

 

Część 6 Warsztaty z trenerem ds. uzależnień

 1. Liczba uczestników zajęć – 45 osób.
 2. Czas trwania zajęć – łącznie 60 godzin, 30h w roku (2 spotkania z uczestnikami projektu i otoczeniem w trackie 2 wyjazdów integracyjnych).
 3. Zajęcia z trenerem powinny obejmować m.in. następujące zagadnienia:

– rozpoznaje u siebie uzależnienie,

– akceptuje fakt bycia osobą uzależnioną i ograniczenia z tego płynące,

– rozpoznaje rodzaj uzależnienia i radzi sobie z nim,

– przejmuje odpowiedzialność za swoje dalsze życie,

– potrafi w inny, niż za pomocą używek sposób radzić sobie z emocjami,

– lepiej rozumie siebie i innych,

– jest gotów do dalszej pracy nad sobą.

Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
45        

 

Część 7 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 1. Liczba uczestników kursu – 45 osób
 2. Czas trwania kursu – 3 grupy 15 osobowe po 15 godzin na grupę
 3. Celem kursu jest pozyskanie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej do podjęcia pracy  a w rezultacie podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie.
 4. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt egzaminu, materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie – certyfikatu/dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia rozpoznawalnego w danej branży.
Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
45        

 

Część 8 Kurs BHP

 1. Liczba uczestników kursu – 26 osób.
 2. Czas trwania kursu – 2 grupy 13 osobowe po 8 godzin każda
 3. Celem kursu jest pozyskanie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej do podjęcia pracy  a w rezultacie podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie.

3.Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt egzaminu, materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie – certyfikatu/dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia rozpoznawalnego w danej branży.

Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
26        

 

Część 9: Kurs kompetencyjny „Kurs kroju i szycia”

Liczba uczestników kursu –  8 osób.

 1. Czas trwania kursu – 152 h dydaktyczne / na 1 osobę
 2. Celem kursu jest pozyskanie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej do podjęcia pracy na stanowisku: krawiec a w rezultacie poniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie.
 3. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt egzaminu, materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie – certyfikatu/dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia rozpoznawalnego w danej branży.
Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
8        

 

Część 10: Kurs kwalifikacyjno-kompetencyjny „Magazynier-kierowca, operator wózka widłowego”

 1. Liczba uczestników kursu – 10 osób
 2. Czas trwania kursu – 100 h dydaktycznych / na 1 osobę
 3. Celem kursu jest pozyskanie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej do podjęcia pracy a w rezultacie poniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie.
 4. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt egzaminu, materiałów szkoleniowych, usługi cateringowej, sali szkoleniowej i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie – certyfikatu/dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia rozpoznawalnego w danej branży.
Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
10        

 

Część 11. Kur kompetencyjny „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”

1.Liczba uczestników kursu – 8 osób

 1. Czas trwania kursu – 110 h dydaktycznych / na 1 osobę

3.Celem kursu jest pozyskanie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej  do podjęcia pracy a w rezultacie poniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie.

4.Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt egzaminu, materiałów szkoleniowych, usługi cateringowej, sali szkoleniowej i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie – certyfikatu/dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia rozpoznawalnego w danej branży.

Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
8        

 

Część 12: Kurs z podstawowej obsługi komputera i Internetu

 1. Liczba uczestników kursu – 45 osób.

2.Czas trwania kursu – 30h/  na 1 osobę średnio 5 h dziennie (tj. 3 grupy po 15 osób każda), każda grupa 30h

3.Celem kursu jest pozyskanie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej  do podjęcia pracy a w rezultacie poniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie.

4.Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt egzaminu, materiałów szkoleniowych, usługi cateringowej, sali szkoleniowej i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie – certyfikatu/dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia rozpoznawalnego w danej branży.

Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
45        

 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na wszystkie części.

Ofertę cenową należy przesłać do dnia 16.08.2017 r. na adres e-mail: ops@ops-sepolno.pl

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Rogowska /052/ 388 84 51

 

Uwaga: Udział Wykonawców w rozeznaniu rynku oraz złożone propozycje cenowe nie będą stanowić podstawy do udzielenia zamówienia któremukolwiek z wykonawców.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim